Impresje - dawne czasy !

REGULAMIN

Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych „ PRZĘSOCIN ”

 

 

ROZDZIAŁ   I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę : „Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych  Przęsocin”, w skrócie „SML Przęsocin” (zwane dalej Stowarzyszeniem), działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z 1989 r.).

 

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia należy do Starosty Powiatu Police.  

 

§ 2

 

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym,  nie posiada osobowości prawnej i nie może:

  • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
  • łączyć się w związki stowarzyszeń,
  • zrzeszać osób prawnych,
  • prowadzić działalności gospodarczej, przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji a także korzystać z ofiarności publicznej.

 

§ 3

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa zachodniopomorskiego a siedzibą miejscowość Przęsocin w Gminie Police. Adresem Stowarzyszenia właściwym do celów korespondencji jest :

 

                            Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych Przęsocin

                            Ul. Zagórskiego 45A

                            71-810 Szczecin

 

§ 4